MADHYA PRADESH POORV KSHETRA VIDYUT VITARAN CO. LTD.

[ Log In ]
50.03
01 Apr 10:36:59
LIVE SCADA 01 Apr 10:36:59
GroupD1D2D3D4D5D6D7D8D9D10D11D12D13D14D15D16D17D18D19D20TOTAL LOADLOAD RELIEFUN RESTRICTED DEMAND
JABAL PUR KATNINARSINGH PURCHHIND WARA SEONIBALA GHATMANDLADINDORISAGARDAMOHTIKAM GARHCHHATAR PURPANNAREWASATNASIDHISING RAULISHAHDOLANUP PURUMARIA
I-IV54.31.1144.827.42.157.439.79.64.520.50.32.4383383
V-VIA19.515.633.322.210.47.84.426.38.93.622.37.417222.70.2223.3223.3
VII2.43.67.43.84.42.61.70.33.529.729.7
VII-A22.480.10.20.130.830.8
VIII28.932.920.5135.82.9138.7
IX9.56.10.516.216.2
XI2.22.22.2
XII
B/C5.24.62.70.50.90.11414
Total117.441.5182.767.312.517.94.4120.55316.523.29.242.342.638.88352.9837.9
1 No. Feeders detail Currently OFF Since Date/Time as Below
ssnamefnameDateTimeloadrelmw
132KV REWA33KV MARTANDSCHOOL01 Apr 2310:30:172.8872
159 (25%) 33KV Feeder have
S/S NameFeeder NameDateTimePF
132KV SAGAR33KV DEFENCE CAMP GHANA01 Apr 2310:50:13-0.9
132KV SAGAR33KV BILHARA01 Apr 2310:50:160.88
132KV SAGAR33KV BANDA01 Apr 2310:50:26-0.02
132KV HATTA33KV MADIYDOH28 Mar 0004:21:150.86
RND LABEZ33KV FS-I04 Apr 2111:50:160.78
132KV JHAMAR33KV GUNDARI01 Apr 2310:45:200.76
132KV JHAMAR33KV TINDNI01 Apr 2310:45:210.81
132KV VFJ33KV SAE-IM09 Sep 2204:20:17-0.97
132KV PATAN33KV ROSRA06 May 2211:13:140.85
132KV PATAN33KV PATAN06 May 2211:13:150.87
132KV PATAN33KV PATHRORI06 May 2211:13:160.85
132KV PATAN33KV BHANU-IM06 May 2211:13:17-1
220KV BINA33KV RAMNAGAR01 Apr 2310:31:140.8
220KV BINA33KV AGASOD17 Feb 2303:05:140.82
132KV BARMAN33KV DOBHI01 Apr 2310:54:150.86
132KV BARMAN33KV BARMAN01 Apr 2310:54:150.88
132KV BARMAN33KV BEETALI-I04 Jan 2323:46:170.8
132KV BARMAN33KV BEETALI-II01 Apr 2310:53:130.89
132KV MANSAKRA33KV SIHORA-II01 Apr 2310:54:150.87
132KV BARMAN33KV KASHIKHERI05 Sep 2211:34:210
132KV SHAHPURA33KV BELKHEDA-I01 Apr 2310:38:120.73
132KV SHAHPURA33KV BELKHEDA-II01 Apr 2310:38:130.88
132KV SHAHPURA33KV SHAHPURA01 Apr 2310:38:140.88
220KV SEONI233KV MUNGWANI05 Mar 2322:42:300.89
220KV SEONI233KV GOPALGANJ01 Apr 2309:22:170.86
220KV PANDHURNA33KV BADCHICHOLI30 Mar 2323:05:120.89
220KV PANDHURNA33KV TEEGAON30 Mar 2323:05:120.85
220KV PANDHURNA33KV JUNEWANI30 Mar 2323:05:130.76
220KV PANDHURNA33KV NADANWARI30 Mar 2323:05:130.89
220KV CHHINDWARA233KV PINDRAI30 Mar 2316:30:140.82
220KV CHHINDWARA233KV CHAND-I30 Mar 2316:30:140.77
220KV CHHINDWARA233KV SONAKHAR30 Mar 2316:30:150.89
220KV CHHINDWARA233KV ROHAN-KALA30 Mar 2316:30:150.88
132KV KYMORE33KV BARHI-I01 Apr 2303:57:130
132KV NAINPUR33KV PINDRAI26 Jun 2114:05:160.87
132KV NARSINGHPUR33KV KARAPGAON01 Apr 2309:41:150.83
132KV NARSINGHPUR33KV UMARIA01 Apr 2309:41:160.81
132KV NARSINGHPUR33KV GOTEGAON01 Apr 2309:41:170.83
132KV NARSINGHPUR33KV THEMI01 Apr 2309:41:170.81
220KV NARSINGHPUR233KV GOTEGAON08 Oct 2112:51:290.83
220KV NARSINGHPUR233KV ZOBA08 Oct 2112:51:300
132KV LALBARRA33KV PHE10 Feb 2322:51:140.77
132KV KYMORE33KV IC KATNI01 Apr 2303:56:220.89
132KV KATRA33KV TEONTHAR13 Sep 2117:47:150
132KV UMRETH33KV KHIRSADOH01 Apr 2310:50:140.88
132KV BATIYAGARH33KV BATIYAGARH01 Apr 2311:21:130.89
132KV GADARWARA33KV SALICHOUKA01 Apr 2310:59:130.82
132KV GADARWARA33KV SIHORA01 Apr 2310:59:140.85
132KV GADARWARA33KV BHAMA01 Apr 2310:59:150.87
132KV GADARWARA33KV ATTHAISA01 Apr 2310:59:150.88
132KV GADARWARA33KV BANSKHEDA01 Apr 2310:59:180.81
132KV GADARWARA33KV BUS COUPLER24 Mar 2321:57:170.82
132KV AMARWARA33KV SURLAKHAPA17 Aug 2217:05:120.84
132KV AMARWARA33KV GHOGRI17 Aug 2217:05:120.87
132KV AMARWARA33KV CHHUI17 Aug 2217:05:130.62
132KV LAKHNADAUN33KV DHANORA25 Aug 2118:11:150.79
132KV KHAPASWAMI33KV BARKUHI-I12 Jan 2322:52:12-0.97
132KV KHAPASWAMI33KV PRISM CEMENT12 Jan 2322:53:15-1
132KV KHAPASWAMI33KV PAGARA12 Jan 2322:53:150.82
132KV AMARWARA33KV HARRAI17 Aug 2217:05:140.8
132KV CHHINDWARA33KV UMRANALA-I01 Apr 2311:13:120.85
132KV CHHINDWARA333KV SAUSAR01 Apr 2311:13:140.85
132KV CHHINDWARA33KV BARKUHI01 Apr 2311:13:150.82
132KV CHHINDWARA33KV SAURI-I01 Apr 2311:13:170.88
132KV CHHINDWARA33KV BANGAON05 Sep 1913:01:200.01
132KV SLEEMNABAD33KV BAHORIBAND-I31 Dec 2220:25:15-0.07
132KV TIKAMGARH33KV 8MVA25 Feb 2115:04:150.81
132KV RAHATGARH33KV SEHORA-IM01 Apr 2311:08:160.87
132KV KHAJURAHO33KV BASARI19 Dec 0017:14:220.8
132KV GOURJHAMAR33KV BUSCOUPLER12 May 2213:05:170.55
132KV GOURJHAMAR33KV DEORI I12 May 2213:05:180.55
132KV GOURJHAMAR33KV KHAIRANA12 May 2213:10:200
132KV GARHAKOTA33KV CHANAUWA26 Feb 2210:17:150.88
132KV GARHAKOTA33KV REHLI26 Feb 2210:17:140.89
132KV GARHAKOTA33KV KEOLARI26 Feb 2210:17:120.89
132KV UMRETH33KV UMRETH01 Apr 2310:50:130.83
220KV BIRSINGJHPUR33KV SGTP COLONY18 Mar 2310:41:130.89
220KV SATNA233KV RAIGAON01 Apr 2311:00:150.86
220KV SATNA233KV PGCIL01 Apr 2311:00:15-1
132KV SHRINAGAR33KV BAGASPUR01 Apr 2311:11:150.84
132KV REWA33KV BANKUIYA01 Apr 2310:32:130.85
132KV UMRETH33KV KANHARGAON01 Apr 2310:50:150.8
132KV UMRETH33KV GAJANDOH01 Apr 2310:50:160.81
220KV PANDHURNA33KV RAJNA30 Mar 2323:05:140.83
220KV PANDHURNA33KV LINGA30 Mar 2323:05:150.77
132KV SHRINAGAR33KV GOTEGAON OLD01 Apr 2311:11:170.86
132KV SHRINAGAR33KV BUS COUPLER01 Apr 2311:11:180.81
132KV BARMAN33KV PALOHA01 Apr 2310:49:220.87
132KV BARMAN33KV BEETALI-III01 Apr 2310:54:250.84
132KV RAJMILAN33KV MADA01 Apr 2310:58:150.89
132KV CHOURAI33KV BUSCUPLER01 Jan 2305:12:130.86
132KV BUDERA33KV GHUWARA01 Apr 2311:08:140.78
132KV KHAPASWAMI33KV NAVEGAON12 Jan 2322:53:180.77
132KV KHAPASWAMI33KV UMRETH12 Jan 2322:53:180.85
132KV CHOURAI33KV SANKH13 Jul 2112:30:180.76
132KV RAMPUR33KV BELA01 May 2217:50:200.5
132KV KHURAI33KV KOHAI01 Apr 2310:55:120.84
132KV DAMOH33KV PHUTERA01 Apr 2310:59:150.83
220KV PANAGAR33KV BELKHADU01 Apr 2310:56:420.87
132KV SHAHPURA33KV NONI01 Apr 2310:38:160.83
132KV KHURAI33KV KHURAI_TOWN01 Apr 2310:55:150.89
132KV KATANGIJBP33KV KAYMORI01 Apr 2310:54:120.81
132KV KATANGIJBP33KV KATANGI01 Apr 2310:54:130.86
132KV KATANGIJBP33KV BORIA01 Apr 2310:54:140.83
132KV KATANGIJBP33KV POLA01 Apr 2310:54:150.81
132KV KATANGIJBP33KV BUSCOUPLER01 Apr 2310:54:16-0.99
132KV SHRINAGAR33KV GOTEGAON NEW01 Apr 2311:11:120.88
132KV SHRINAGAR33KV PARAMHANSI01 Apr 2311:11:130.86
220KV PANAGAR33KV BARODA01 Apr 2310:57:440.79
132KV CHHINDWARA33KV SAURI-II01 Apr 2311:13:19-0.08
132KV BIJAWAR33KV 8MVA06 Mar 1711:40:180.88
132KV KIRNAPUR33KV RAJEGAON29 Nov 2211:19:15-0.81
132KV KIRNAPUR33KV HATTA05 Sep 1912:45:15-0.21
220KV JABALPUR33KV NTPC-I-IM01 Apr 2310:54:280.06
132KV GOURJHAMAR33KV GAURJHAMAR 02 Jun 1812:29:120.86
132KV BIJAWAR33KV 8MVA06 Mar 1711:40:180.88
132KV REWA33KV AMIRTEE01 Apr 2310:32:160.89
132KV BAIHAR33KV UKWA-IM01 Jan 0123:57:170.89
132KV SHAHPURA33KV PGCIL01 Apr 2310:38:16-0.99
132KV BHENEGAON33KV KARANJA22 Jun 2206:34:150.01
220KV REWA233KV TEEKAR01 Apr 2310:35:14-0.97
132KV RAMPUR33KV SILPARI27 May 2217:53:130.83
220KV KOTAR33KV BIRSINHPUR27 May 2217:06:140.86
132KV KYMORE33KV 8MVA01 Apr 2303:57:180.88
132KV SAGAR33KV 5MVA-II01 Apr 2310:50:280.88
132KV MAIHAR33KV UNCHEHRA14 Oct 2202:46:15-0.02
220KV SIDHI233KV MADWAS26 Mar 2316:05:160.76
220KV SIDHI233KV SIHAWAL26 Mar 2316:07:210.38
220KV SEONI233KV KALARBAKI01 Apr 2309:22:190.85
220KV SEONI233KV GOPALGANJ-II01 Apr 2309:22:200.84
132KV BANDA33KV BHADRANA01 Apr 2310:20:120.89
220KV CHEECHALI33KV IAMLIA05 Apr 2207:01:130.87
220KV CHEECHALI33KV CHHECHALI01 Apr 2310:53:120.78
220KV CHEECHALI33KV RUCHI SOYA01 Apr 2310:53:130.85
132KV MORWA33KV JHINGURDAH-IM19 May 2207:55:15-0.97
220KV CHEECHALI33KV NTPC01 Apr 2310:52:160.82
132KV UMARIYA33KV PIPARIYA COAL MINES23 Nov 2108:03:13-0.93
132KV LAKHNADAUN33KV DHOOMA25 Aug 2118:11:160.85
132KV LAKHNADAUN33KV JHABUA-POWER25 Aug 2118:11:17-0.77
132KV LAKHNADAUN33KV GHANSOR-II25 Aug 2118:11:180
132KV LAKHNADAUN33KV ADEGAON25 Aug 2118:11:180.88
132KV MANSAKRA33KV HARGARH-SEZ01 Apr 2310:54:190.85
132KV KARAPGAON33KV BANSDEHI07 Oct 2119:10:430.89
132KV AMARWARA33KV SINGODI17 Aug 2217:05:140.84
132KV AMARWARA33KV AMARWARA17 Aug 2217:05:150.89
220KV NARSINGHPUR233KV DEONAGAR08 Oct 2112:51:330.87
220KV NARSINGHPUR233KV NIWARI08 Oct 2112:51:330.82
220KV NARSINGHPUR233KV RAMKHIRIYAI08 Oct 2112:51:340.82
132KV MADOTAL33KV SIHORA-IM15 Jun 2215:09:140.79
132KV SATNA33KV KAMALSPONGE-I09 Mar 0016:53:180.02
132KV SATNA33KV KAMALSPONGE-II05 Sep 1912:53:18-1
132KV GBAZAR33KV GORA BAZAR01 Apr 2304:41:150.87
132KV TEJGARH33KV NOHATA01 Apr 2310:40:150
132KV BUDERA33KV BUDERA01 Apr 2311:08:160.86
220KV CHINDWARA33KV SIDDHI VINAYAK30 Mar 2316:30:200.86
132KV BICHUA33KV KHAMERPANI12 Jun 2218:32:170.69
132KV BICHUA33KV BICHUA12 Jun 2218:32:140.87
132KV LOUNDI33KV DUMRA26 Apr 2019:47:130.28
220KV BINA33KV KHIMLASA01 Apr 2310:31:130.88
Data Not receiving from 351No. (55%) no. 33KV Feeders
S/S NamessidFeeder NameSDateSTime
132KV KARAPGAON32033KV AAMGAON2021/10/0719:10
132KV KARAPGAON32033KV BANSDEHI2021/10/0719:10
132KV KARAPGAON32033KV KARAPGAON2021/10/0719:10
132KV KARAPGAON32033KV KARELI2021/10/0719:10
132KV AMARWARA2733KV AMARWARA2022/08/1717:05
132KV AMARWARA2733KV CHHUI2022/08/1717:05
132KV AMARWARA2733KV GHOGRI2022/08/1717:05
132KV AMARWARA2733KV HARRAI2022/08/1717:05
132KV AMARWARA2733KV SINGODI2022/08/1717:05
132KV AMARWARA2733KV SURLAKHAPA2022/08/1717:05
132KV BAIHAR26033KV BAIHAR2016/04/0813:37
132KV BAIHAR26033KV BUSCOUPLER2001/01/0114:57
132KV BAIHAR26033KV MOHGAON2001/01/0114:57
132KV BAIHAR26033KV PARASWADA2001/01/0114:57
132KV BAIHAR26033KV UKWA-IM2001/01/0123:57
132KV BALAGHAT2233KV 5MVA-I2022/06/0710:34
132KV BALAGHAT2233KV 5MVA-III2021/01/1513:45
132KV BALAGHAT2233KV 8MVA-II2021/03/1212:23
132KV BALAGHAT2233KV BAIHAR2021/02/1512:05
132KV BALAGHAT2233KV BUSCOUPLER-I2022/06/2416:14
132KV BALAGHAT2233KV KHAIRLANJI2021/01/1811:48
132KV BALAGHAT2233KV LALBURRA2021/02/2215:49
132KV BALAGHAT2233KV LANJI2021/03/1215:24
132KV BALAGHAT2233KV MOIL2020/12/0608:51
132KV BALAGHAT2233KV RAJEGAON2021/03/1213:08
132KV BALAGHAT2233KV WARASEONI2021/03/0615:49
132KV BARHI32333KV BARHI2020/05/2111:01
132KV BARHI32333KV GARIATAI2020/05/2111:01
132KV BARHI32333KV KUWAN2020/05/2111:01
132KV BARHI32333KV PIPARIA2020/05/2111:01
132KV BARMAN1333KV BEETALI-I2023/01/0423:46
132KV BARMAN1333KV DOBHI-II2022/06/2807:52
132KV BARMAN1333KV KASHIKHERI2022/09/0511:34
132KV BEOHARI20333KV BEOHARI2019/09/0513:00
132KV BEOHARI20333KV JAISINGH NAGAR2021/05/1616:17
132KV BEOHARI20333KV MADWAS2021/05/1616:17
132KV BEOHARI20333KV NEW BEOHARI2021/05/1616:17
132KV BEOHARI20333KV PAPAUNDH2021/05/1616:17
132KV BHENEGAON20833KV BHANEGAON2023/03/3103:16
132KV BHENEGAON20833KV BUSCOUPLER2023/03/3103:20
132KV BHENEGAON20833KV KARANJA2022/06/2206:34
132KV BHENEGAON20833KV KIRNAPUR2023/03/3103:20
132KV BHENEGAON20833KV LANJI2023/03/3103:20
132KV BICHUA27233KV BICHUA2022/06/1218:32
132KV BICHUA27233KV BUSCOUPLER2022/06/1218:32
132KV BICHUA27233KV KHAMERPANI2022/06/1218:32
132KV BICHUA27233KV KHAMRA2022/06/1218:32
132KV BIJAWAR3233KV 8MVA2017/03/0611:40
132KV BIJAWAR3233KV BUS COUPLER2021/03/2015:42
132KV BIJAWAR3233KV MATGAWAN2021/03/2015:42
132KV BOREGAON2333KV RAMAKONA2019/09/0512:47
132KV BOREGAON2333KV SAUSAR2019/09/0512:47
132KV BUDERA29933KV BUSCOUPLER2021/10/2511:48
132KV BUDERA29933KV KHARGAPUR2021/10/2511:48
132KV CHHINDWARA1933KV BANGAON2019/09/0513:01
132KV CHOURAI2533KV BUSCUPLER2023/01/0105:12
132KV CHOURAI2533KV CHOURAI2021/08/2716:32
132KV CHOURAI2533KV PANARA2021/08/2716:32
132KV CHOURAI2533KV SAMASWARA2021/07/1310:40
132KV CHOURAI2533KV SANKH2021/07/1312:30
132KV DAMOH3133KV BUS COUPLER2018/06/2818:36
132KV DINDORI25133KV DINDORI2020/03/2219:35
132KV DINDORI25133KV GARASARAI2020/03/2219:35
132KV DINDORI25133KV SAMNAPUR2020/03/2219:35
132KV DINDORI25133KV SHAHPURA2019/12/1213:41
132KV GADARWARA1233KV BUS COUPLER2023/03/2421:57
132KV GARHAKOTA3733KV BALEH2022/02/2610:17
132KV GARHAKOTA3733KV BUS COUPLER2022/02/2610:17
132KV GARHAKOTA3733KV CHANAUWA2022/02/2610:17
132KV GARHAKOTA3733KV GARHAKOTA2022/02/2610:17
132KV GARHAKOTA3733KV KEOLARI2022/02/2610:17
132KV GARHAKOTA3733KV PATHARIA2022/02/2610:17
132KV GARHAKOTA3733KV REHLI2022/02/2610:17
132KV GBAZAR36433KV BUS CUPLER2023/04/0104:40
132KV GBAZAR36433KV GORA BAZAR2023/04/0104:40
132KV GBAZAR36433KV HR TOWN2023/04/0104:40
132KV GBAZAR36433KV RIDGEROAD2023/04/0104:40
132KV GOURJHAMAR3633KV BUSCOUPLER2022/05/1213:05
132KV GOURJHAMAR3633KV DEORI I2022/05/1213:05
132KV GOURJHAMAR3633KV GOURJHAMAR2018/06/0212:29
132KV GOURJHAMAR3633KV KESLI2022/05/1213:05
132KV GOURJHAMAR3633KV KHAIRANA2022/05/1213:10
132KV GOURJHAMAR3633KV MAHARAJPUR2022/05/1213:10
132KV HATTA18633KV BANGAON2000/03/2804:20
132KV HATTA18633KV FATEHPUR2000/03/2804:18
132KV HATTA18633KV GASABAD2000/03/2002:55
132KV HATTA18633KV HATTA2000/03/2804:20
132KV HATTA18633KV HINOTA2000/03/2804:20
132KV HATTA18633KV MADIYDOH2000/03/2804:20
132KV JATARA18733KV BAMHORI 2020/11/1621:58
132KV JATARA18733KV HIRDA NAGAR2022/05/2806:00
132KV JATARA18733KV JATARA 2022/06/2821:33
132KV JATARA18733KV PALERA2022/06/2821:42
132KV JATARA18733KV VEERPURA2022/06/2821:42
132KV KATANGI2833KV ARI2021/01/0418:03
132KV KATANGI2833KV BUS COUPLER2021/01/0418:03
132KV KATANGI2833KV KATANGI2021/01/0418:03
132KV KATANGI2833KV TIRODI2021/01/0418:03
132KV KATANGI2833KV TIRODI_MOIL2021/01/0418:03
132KV KATANGI2833KV WARASEONI2021/01/0418:03
132KV KATNI433KV 5MVA-I2017/09/0201:09
132KV KATNI433KV BUS-COUPLER2021/12/2019:40
132KV KATNI433KV OFK-II2021/05/2814:46
132KV KATNI433KV SPARE2023/03/2721:21
132KV KATRA20233KV BANSAGAR2022/03/1101:03
132KV KATRA20233KV CHAKGHAT2022/03/1101:03
132KV KATRA20233KV GARH2022/03/1101:03
132KV KATRA20233KV JAWA2022/03/1101:03
132KV KATRA20233KV KATRA2022/03/1101:03
132KV KATRA20233KV NAI GARHI2022/03/1101:02
132KV KATRA20233KV PANGARHI2022/03/1101:03
132KV KATRA20233KV TEONTHAR2021/09/1317:47
132KV KHAJURAHO20133KV AIRPORT2000/12/1917:40
132KV KHAJURAHO20133KV BAMITHA2000/12/0919:02
132KV KHAJURAHO20133KV BASARI2000/12/1917:14
132KV KHAJURAHO20133KV KISHANPURA2000/09/0815:47
132KV KHAJURAHO20133KV RAJNAGAR2000/12/1917:40
132KV KHAPASWAMI2033KV BARKUHI-I2023/01/1222:52
132KV KHAPASWAMI2033KV BARKUHI-II2023/01/1222:53
132KV KHAPASWAMI2033KV BUS COUPLER2023/01/1222:53
132KV KHAPASWAMI2033KV CHANDAMETA2023/01/1222:53
132KV KHAPASWAMI2033KV NANDAN2023/01/1222:53
132KV KHAPASWAMI2033KV NAVEGAON2023/01/1222:53
132KV KHAPASWAMI2033KV PAGARA2023/01/1222:53
132KV KHAPASWAMI2033KV PANARA2023/01/1222:53
132KV KHAPASWAMI2033KV PRISM CEMENT2023/01/1222:53
132KV KHAPASWAMI2033KV UMRETH2023/01/1222:53
132KV KIRNAPUR35033KV HATTA2019/09/0512:45
132KV KIRNAPUR35033KV KIRANAPUR2019/09/0512:45
132KV KIRNAPUR35033KV RAJEGAON2022/11/2911:19
132KV KYMORE333KV 8MVA2023/04/0103:56
132KV KYMORE333KV ASBESTOS2023/04/0103:56
132KV KYMORE333KV BAMANGAON2023/04/0103:55
132KV KYMORE333KV BARHI-I2023/04/0103:56
132KV KYMORE333KV IC KATNI2023/04/0103:56
132KV KYMORE333KV SINGODI2023/04/0103:56
132KV LAKHNADAUN1733KV ADEGAON2021/08/2518:11
132KV LAKHNADAUN1733KV DHANORA2021/08/2518:11
132KV LAKHNADAUN1733KV DHOOMA2021/08/2518:11
132KV LAKHNADAUN1733KV GHANSOR-I2021/08/2518:11
132KV LAKHNADAUN1733KV GHANSOR-II2021/08/2518:11
132KV LAKHNADAUN1733KV JHABUA-POWER2021/08/2518:11
132KV LALBARRA29233KV LALBARRA2023/02/1022:51
132KV LALBARRA29233KV LAMTA-IM2023/02/1022:51
132KV LALBARRA29233KV NEWARGAON2023/02/1022:51
132KV LALBARRA29233KV PHE2023/02/1022:51
132KV LOUNDI30033KV BASNATPURA2020/04/2619:47
132KV LOUNDI30033KV CHANDLA2020/04/2619:47
132KV LOUNDI30033KV DUMRA2020/04/2619:47
132KV LOUNDI30033KV LOUNDI2020/04/2619:47
132KV MADOTAL18833KV J P NAGAR-IM2022/06/1515:09
132KV MADOTAL18833KV KATANGI-IM2022/06/1515:09
132KV MADOTAL18833KV LEMAGARDEN-IM2022/06/1515:09
132KV MADOTAL18833KV MADHOTAL-IM2022/06/1515:09
132KV MADOTAL18833KV RAMESHWARAM-IM2022/06/1515:09
132KV MADOTAL18833KV SIHORA-IM2022/06/1515:09
132KV MAIHAR4233KV 5MVA2022/10/1402:46
132KV MAIHAR4233KV AMARPATAN2022/10/1402:46
132KV MAIHAR4233KV AMDARA2022/10/1402:46
132KV MAIHAR4233KV BADERA2022/10/1402:46
132KV MAIHAR4233KV BUSCOUPLER2022/10/1402:46
132KV MAIHAR4233KV MAIHARTOWN2022/10/1402:46
132KV MAIHAR4233KV UDAIPURA 2022/10/1402:46
132KV MAIHAR4233KV UNCHEHRA2022/10/1402:46
132KV MANDLA1833KV POUNDI2023/03/3008:13
132KV MANGAWAN5333KV GANGEO2021/12/1620:05
132KV MANGAWAN5333KV MANGAWAN2021/12/1620:05
132KV MANGAWAN5333KV MAUGANJ2021/12/1620:05
132KV MANGAWAN5333KV TIWANI2021/12/1620:05
132KV MANSAKRA833KV EURO BOND2019/09/0512:52
132KV MAOGANJ21133KV MAUGANJ JAIL2016/07/2410:29
132KV MAOGANJ21133KV HANUMANA2020/11/1411:57
132KV MAOGANJ21133KV KATHKARI2020/07/1511:37
132KV MAOGANJ21133KV MAUGANJ2018/06/2818:29
132KV MORWA5133KV 3.15MVA2019/09/0512:53
132KV MORWA5133KV 5MVA2019/09/0512:53
132KV MORWA5133KV BHAKIAJHARI-IM2022/04/2908:24
132KV MORWA5133KV GORBI-IM2022/05/1907:56
132KV MORWA5133KV JHINGURDAH-IM2022/05/1907:55
132KV MORWA5133KV NCL TOWN-IM2022/05/1907:56
132KV MORWA5133KV REC2022/05/1907:55
132KV MORWA5133KV RENUSAGAR2022/05/1907:52
132KV MORWA5133KV SIDHI2022/05/1907:56
132KV MORWA5133KV TIRAUMALA IND.-IM2022/05/1907:56
132KV NAGOD24733KV BASUDHA2021/01/1813:28
132KV NAGOD24733KV BUS COUPLER2021/08/0716:43
132KV NAGOD24733KV JASO2021/08/0717:36
132KV NAGOD24733KV NAGOD2021/08/0717:36
132KV NAGOD24733KV RAHIKWADA2021/08/0717:36
132KV NAGOD24733KV SINGHPUR2021/08/0717:36
132KV NAINPUR20733KV CHIRAIDONGRI2021/06/2614:05
132KV NAINPUR20733KV KEOLARI2021/06/2614:05
132KV NAINPUR20733KV KHANNERGAON2021/06/2614:05
132KV NAINPUR20733KV NAINPUR2021/06/2614:05
132KV NAINPUR20733KV PINDRAI2021/06/2614:05
132KV NARSINGHPUR1133KV 5MVA-II2021/10/1413:13
132KV NARSINGHPUR1133KV JAILROAD2018/06/2611:17
132KV PAHADIA66633KV MOHRA2019/09/0512:40
132KV PAHADIA66633KV RAIPUR2000/08/1411:26
132KV PAHADIA66633KV RATHARA2000/08/1411:26
132KV PAHADIA66633KV SIRMOUR_COLONY2000/02/1715:14
132KV PATAN633KV BELKHEDA2022/05/0611:13
132KV PATAN633KV BHANU-IM2022/05/0611:13
132KV PATAN633KV KYMOREE2022/05/0611:13
132KV PATAN633KV PATAN2022/05/0611:13
132KV PATAN633KV PATHRORI2022/05/0611:13
132KV PATAN633KV ROSRA2022/05/0611:13
132KV PAWAI23333KV AMANGANJ2023/03/3006:12
132KV PAWAI23333KV BUS COUPLER2021/08/0316:52
132KV PAWAI23333KV GUNOUR2023/03/3006:12
132KV PAWAI23333KV MOHANDRA2023/03/3006:12
132KV PAWAI23333KV PAWAI2023/03/3005:57
132KV PRITHVIPUR3533KV BUS COUPLER2022/12/2603:55
132KV PRITHVIPUR3533KV MADIYA 2022/12/2603:59
132KV PRITHVIPUR3533KV NIWARI I2022/12/2604:00
132KV PRITHVIPUR3533KV NIWARI II2022/12/2604:00
132KV PRITHVIPUR3533KV ORCHA2019/09/0512:56
132KV PRITHVIPUR3533KV PRATAPPURA 2022/12/2604:00
132KV PRITHVIPUR3533KV PRITHVIPUR2022/12/0112:48
132KV PRITHVIPUR3533KV ZERON 2022/12/2603:57
132KV PURENA733KV BUS CUPLER2022/05/2315:26
132KV PURENA733KV PURENA2022/05/2315:25
132KV PURENA733KV SHAHNAGAR-II2022/05/2315:13
132KV RAMPUR4633KV BELA2022/05/0117:50
132KV RAMPUR4633KV CHHIBORA2022/05/2717:53
132KV RAMPUR4633KV CHORMARI2022/05/2717:53
132KV RAMPUR4633KV GORAIYA2022/05/2717:53
132KV RAMPUR4633KV JPAGRI2021/08/1107:24
132KV RAMPUR4633KV KRISHNAGARH2022/05/2717:53
132KV RAMPUR4633KV MADHAVGARH2022/05/2717:52
132KV RAMPUR4633KV RAMPUR2022/05/2717:53
132KV RAMPUR4633KV SAJJANPUR2022/05/2717:53
132KV RAMPUR4633KV SILPARI2022/05/2717:53
132KV REWA4933KV MOHRA2023/03/2112:54
132KV REWA4933KV SIRMOUR2023/03/1412:46
132KV SATNA4133KV 5MVA2000/03/0916:52
132KV SATNA4133KV BUS COUPLER2000/03/0916:52
132KV SATNA4133KV KAMALSPONGE-I2000/03/0916:52
132KV SATNA4133KV KAMALSPONGE-II2019/09/0512:53
132KV SATNA4133KV KARIGOHI2000/03/0916:52
132KV SATNA4133KV KOLGAWAN2000/03/0916:52
132KV SATNA4133KV PREMNAGAR2000/03/0916:52
132KV SATNA4133KV RAILWAY2000/03/0916:52
132KV SATNA4133KV REWA2000/03/0916:52
132KV SATNA4133KV SG-8MVA2000/03/0916:52
132KV SATNA4133KV UCL2019/09/0512:53
132KV SHAHDOL4433KV PANDAV NAGAR2021/08/2112:55
132KV SHAHPURA533KV BUS COUPLER2023/03/2514:28
132KV SLEEMNABAD20633KV BAHORIBAND-I2022/12/3120:25
132KV SLEEMNABAD20633KV BAHORIBAND-II2022/12/3120:25
132KV SLEEMNABAD20633KV INDUSTRIAL2022/12/3120:25
132KV SLEEMNABAD20633KV PAN UMARIA2022/12/3120:25
132KV SLEEMNABAD20633KV PAN UMARIA-II2022/12/3120:25
132KV TIKAMGARH3433KV 8MVA2021/02/2515:04
132KV UMARIYA18933KV CHANDIA2021/11/2308:03
132KV UMARIYA18933KV CHANDIA-II2021/11/2308:03
132KV UMARIYA18933KV MANPUR2021/11/2308:03
132KV UMARIYA18933KV PIPARIYA COAL MINES2021/11/2308:03
132KV VFJ233KV ADHARTAL-IM2022/09/0904:20
132KV VFJ233KV GCF-IM2022/09/0708:07
132KV VFJ233KV GOKALPUR-IM2022/09/0904:20
132KV VFJ233KV OFK-IM2022/09/0904:19
132KV VFJ233KV RICHAI-IM2022/09/0904:20
132KV VFJ233KV SAE-IM2022/09/0904:20
132KV VFJ233KV SIHORA-IM2022/09/0904:20
132KV VINOBABHAVE1633KV VINOBA BHAVE-IM2023/03/2914:47
132KV WAIDHAN5233KV BUSCOUPLER2022/03/0412:35
132KV WAIDHAN5233KV DUDHICHUA-IM2022/03/0412:34
132KV WAIDHAN5233KV JAYANT-IM2022/03/0412:35
132KV WAIDHAN5233KV NAVJEEVAN BIHAR2022/03/0412:35
132KV WAIDHAN5233KV NIGAHI-IM2022/03/0412:35
132KV WAIDHAN5233KV PARSONA2022/03/0412:35
132KV WAIDHAN5233KV PARSONA-II2022/03/0412:35
132KV WAIDHAN5233KV WAIDHAN2022/03/0412:35
220KV ANUPPUR24633KV ANUPPUR-IM2023/03/3009:38
220KV ANUPPUR24633KV CHACHAI-IM2023/03/3009:38
220KV ANUPPUR24633KV DOCM-IM2023/03/3009:38
220KV ANUPPUR24633KV JAITHARI-IM2023/03/3009:38
220KV ANUPPUR24633KV KESHWAHI-IM2023/03/3009:38
220KV ANUPPUR24633KV SHAHDOL-IM2023/03/3009:38
220KV BINA3933KV AGASOD2023/02/1703:05
220KV BINA3933KV BORL2022/07/1702:52
220KV BINA3933KV KOHA2022/07/1506:29
220KV BINA3933KV PGCIL2018/06/2818:27
220KV BIRSINGJHPUR18533KV PALI TOWN2023/03/1810:40
220KV BIRSINGJHPUR18533KV SECL-II2023/03/1810:40
220KV BIRSINGJHPUR18533KV SGTP COLONY2023/03/1810:40
220KV CHEECHALI44433KV IAMLIA2022/04/0507:01
220KV CHHATARPUR3333KV BASARI2023/01/2318:00
220KV CHHATARPUR3333KV BUS COUPLER2023/01/2318:00
220KV CHHATARPUR3333KV DADHARI2023/01/2318:00
220KV CHHATARPUR3333KV GARHI-MALEHRA2023/01/2318:00
220KV CHHATARPUR3333KV MAUSAHANIA2023/01/2318:00
220KV CHHATARPUR3333KV PH-CHHATARPUR2023/01/2318:00
220KV CHHATARPUR3333KV SATAI RAOD2023/01/2318:00
220KV CHHATARPUR3333KV SAURA2023/01/2318:00
220KV CHHINDWARA222033KV CHAND-I2023/03/3016:30
220KV CHHINDWARA222033KV PINDRAI2023/03/3016:30
220KV CHHINDWARA222033KV ROHAN-KALA2023/03/3016:30
220KV CHHINDWARA222033KV SONAKHAR2023/03/3016:30
220KV CHINDWARA22033KV BHAISADAND2023/03/3016:30
220KV CHINDWARA22033KV SIDDHI VINAYAK2023/03/3016:30
220KV DAMOH2933KV BANSA TOWN2023/01/0508:00
220KV KATNI733KV DEOGAON2022/05/2315:25
220KV KATNI733KV KATNI-I2022/05/2315:23
220KV KATNI733KV KATNI-II2022/05/2315:25
220KV KATNI733KV SHAHNAGAR-I2022/05/2315:22
220KV KOTAR23833KV BIRSINHPUR2022/05/2717:06
220KV KOTAR23833KV DAGIDHA2022/05/2717:06
220KV KOTAR23833KV KOTAR2022/05/2717:06
220KV KOTAR23833KV SEMARIA2022/05/2717:06
220KV KOTAR23833KV SUKWAH2022/05/2717:06
220KV KOTAR23833KV TIKURI2022/05/2717:06
220KV NARSINGHPUR21033KV BACHAI2021/01/2912:56
220KV NARSINGHPUR21033KV BASANPANI2021/10/0812:51
220KV NARSINGHPUR21033KV BUS COUPLER2021/10/0812:51
220KV NARSINGHPUR21033KV DEONAGAR2021/10/0812:51
220KV NARSINGHPUR21033KV GOTEGAON2021/10/0812:51
220KV NARSINGHPUR21033KV INDUSTRIAL2021/10/0812:51
220KV NARSINGHPUR21033KV NIWARI2021/10/0812:51
220KV NARSINGHPUR21033KV RAMKHIRIYAI2021/10/0812:51
220KV NARSINGHPUR21033KV SINGHPUR2021/10/0812:51
220KV NARSINGHPUR21033KV ZOBA2021/10/0812:51
220KV PANAGAR32733KV URDUA-IM2022/12/2721:28
220KV PANDHURNA2133KV BADCHICHOLI2023/03/3023:04
220KV PANDHURNA2133KV JUNEWANI2023/03/3023:04
220KV PANDHURNA2133KV LINGA2023/03/3023:04
220KV PANDHURNA2133KV NADANWARI2023/03/3023:04
220KV PANDHURNA2133KV PANDHURNA2023/03/3023:04
220KV PANDHURNA2133KV RAJNA2023/03/3023:04
220KV PANDHURNA2133KV SWENPLASTIC2023/03/3023:04
220KV PANDHURNA2133KV TEEGAON2023/03/3023:04
220KV SATNA24033KV JP BHILAI2019/09/0512:55
220KV SEONI219533KV AKVN2022/09/0504:22
220KV SEONI219533KV CHHAPARA2023/04/0109:22
220KV SEONI219533KV GOPALGANJ2023/04/0109:22
220KV SEONI219533KV GOPALGANJ-II2023/04/0109:22
220KV SEONI219533KV KALARBAKI2023/04/0109:22
220KV SEONI219533KV MUNGWANI2023/03/0522:42
220KV SEONI219533KV PGCIL2023/04/0109:22
220KV SIDHI221033KV JP-II2023/03/2616:07
220KV SIDHI221033KV MAHAN2023/03/2616:07
220KV SIDHI221033KV MADWAS2023/03/2616:05
220KV SIDHI221033KV SIDHI2021/09/2415:02
220KV SIDHI221033KV SIHAWAL2023/03/2616:07
220KV SIDHI221033KV SIMARIYA2023/01/2523:18
220KV TIKAMGARH218433KV BUSCOUPLER2022/08/2911:41
220KV TIKAMGARH218433KV COLLECTORATE2022/08/2911:41
220KV TIKAMGARH218433KV DIGODA-12022/07/2710:55
220KV TIKAMGARH218433KV TIKAMGARH2022/07/2710:55
RND LABEZ88833KV FS-I2021/04/0411:50
Above Data is of 101 No. EHV Sub Station having 634 No. 33KV Feeders (Including B/C) presently conncted to SCADA