MADHYA PRADESH POORV KSHETRA VIDYUT VITARAN CO. LTD.

[ Log In ]
50.03
22 Jan 21:52:31
LIVE SCADA 22 Jan 21:52:31
GroupD1D2D3D4D5D6D7D8D9D10D11D12D13D14D15D16D17D18D19D20TOTAL LOADLOAD RELIEFUN RESTRICTED DEMAND
JABAL PUR KATNINARSINGH PURCHHIND WARA SEONIBALA GHATMANDLADINDORISAGARDAMOHTIKAM GARHCHHATAR PURPANNAREWASATNASIDHISING RAULISHAHDOLANUP PURUMARIA
I-IV25.73442.312623.518.110.373.669.780.619.634.3139.37.312.62.57.9726.8726.8
V-VIA24.449.813.948.942.94.4244.454.520.827.982.768.3100.895.432.62.232.55.9736.1736.1
VII4.57.59.70.85.64.14.59.611.43.28.48.72.86.513.9101.2101.2
VII-A0.531.61.313.40.33.12.80.10.12.73.44.477.410.288.41.289.6
VIII76.25.825.6153.5153.5
IX8116.71.51.83.20.632.832.8
XI18.62.710.932.232.2
XII
B/C1.272.361.570.146.135.338.673.9
Total136130.972223.368.228.745.94.4140.895121.5120.871.6171.8250.844.333.944.829.2271906.339.81946.1
2 No. Feeders detail Currently OFF Since Date/Time as Below
ssnamefnameDateTimeloadrelmw
132KV KATNI33KV SPARE22 Jan 2121:22:231.2
132KV REWA33KV BUSCOUPLER22 Jan 2116:15:1638.5714
125 (20%) 33KV Feeder have
S/S NameFeeder NameDateTimePF
132KV SAGAR33KV DEFENCE CAMP GHANA22 Jan 2121:50:12-1
132KV SAGAR33KV SEHORA22 Jan 2121:46:180.86
132KV SAGAR33KV CHITORA22 Jan 2121:45:18-0.96
132KV SAGAR33KV DHARAMSHREE05 Sep 1912:55:230.01
132KV HATTA33KV HINOTA22 Jan 2121:49:160.89
RND LABEZ33KV FS-I05 Feb 0013:25:13-0.02
132KV VINOBABHAVE33KV VINOBA BHAVE-IM19 Jan 2104:06:130.87
132KV PATAN33KV BELKHEDA22 Jan 2121:49:150.79
132KV PATAN33KV ROSRA22 Jan 2121:49:160.89
132KV PATAN33KV PATAN22 Jan 2121:49:170.89
132KV PATAN33KV PATHRORI22 Jan 2121:49:180.88
132KV CHOURAI33KV PANARA22 Jan 2121:49:150.85
132KV BARMAN33KV DOBHI22 Jan 2121:52:160.88
132KV BARMAN33KV BEETALI-I22 Jan 2121:52:170.8
132KV BARMAN33KV BEETALI-II22 Jan 2121:52:180.84
132KV MANSAKRA33KV SIHORA-II22 Jan 2121:53:140.85
132KV BARMAN33KV KASHIKHERI30 Mar 2021:06:14-1
132KV SHAHPURA33KV BELKHEDA-I22 Jan 2121:50:17-0.89
132KV SHAHPURA33KV SHAHPURA22 Jan 2121:50:190.87
220KV SEONI233KV GOPALGANJ22 Jan 2121:16:250.88
220KV SEONI233KV PGCIL22 Jan 2121:16:26-0.99
220KV PANDHURNA33KV BADCHICHOLI22 Jan 2121:44:13-0.94
220KV PANDHURNA33KV JUNEWANI22 Jan 2121:48:130.69
220KV PANDHURNA33KV NADANWARI22 Jan 2121:48:130.88
220KV PANDHURNA33KV SWENPLASTIC22 Jan 2121:48:14-1
220KV CHHINDWARA233KV PINDRAI22 Jan 2121:48:130.83
220KV CHHINDWARA233KV CHAND-I22 Jan 2121:48:140.88
132KV KYMORE33KV BARHI-I22 Jan 2121:53:150.01
132KV KYMORE33KV BAMANGAON22 Jan 2121:53:180.89
132KV NARSINGHPUR33KV KARELI22 Jan 2121:45:130.86
132KV NARSINGHPUR33KV UMARIA22 Jan 2121:45:15-0.96
132KV NARSINGHPUR33KV GOTEGAON22 Jan 2121:45:16-0.85
220KV NARSINGHPUR233KV GOTEGAON22 Jan 2121:40:140.59
220KV NARSINGHPUR233KV ZOBA22 Jan 2121:40:150.84
220KV NARSINGHPUR233KV BUS COUPLER22 Jan 2121:40:15-0.95
132KV LALBARRA33KV PHE22 Jan 2121:52:290.73
132KV UMRETH33KV KHIRSADOH22 Jan 2121:53:140.87
132KV MANDLA33KV FOOLSAGAR26 Oct 2013:00:120.85
132KV GADARWARA33KV SAIKHEDA22 Jan 2121:53:130.88
132KV GADARWARA33KV BHAMA22 Jan 2121:53:140.86
132KV GADARWARA33KV ATTHAISA22 Jan 2121:53:140.74
132KV GADARWARA33KV RUCHI SOYA22 Jan 2121:53:150.88
132KV GADARWARA33KV CHICHLI22 Jan 2121:53:160.8
132KV GADARWARA33KV BANSKHEDA22 Jan 2121:53:170.81
132KV GADARWARA33KV BUS COUPLER08 Jan 2123:11:180.76
132KV AMARWARA33KV SURLAKHAPA22 Jan 2121:56:150.87
132KV BALAGHAT33KV LALBURRA22 Jan 2121:51:22-1
132KV BALAGHAT33KV LANJI22 Jan 2121:51:23-0.74
132KV LAKHNADAUN33KV DHANORA22 Jan 2117:50:120.89
132KV KHAPASWAMI33KV BARKUHI-I22 Jan 2121:50:12-0.99
132KV CHHINDWARA33KV UMRANALA-I22 Jan 2121:56:130.84
132KV CHHINDWARA33KV BARKUHI22 Jan 2121:56:160.81
132KV CHHINDWARA33KV SAURI-I22 Jan 2121:56:180.83
132KV CHHINDWARA33KV BANGAON05 Sep 1913:01:200.01
132KV KATNI33KV ACC22 Jan 2121:45:14-0.87
132KV RAHATGARH33KV MASURYAL22 Jan 2122:00:120.86
132KV RAHATGARH33KV JHILA22 Jan 2122:00:130
220KV TIKAMGARH233KV DIGODA-122 Jan 2121:55:160.83
132KV TIKAMGARH33KV 8MVA22 Jan 2122:02:150.57
132KV TIKAMGARH33KV BADAGAON22 Jan 2122:06:150.89
132KV RAHATGARH33KV SEHORA-IM22 Jan 2122:00:150.75
132KV UMRETH33KV UMRETH22 Jan 2121:53:130.84
220KV BIRSINGJHPUR33KV SGTP COLONY13 Jan 2104:15:420.89
220KV SATNA233KV PANNA22 Jan 2121:56:120.86
220KV SATNA233KV RAIGAON22 Jan 2121:56:140.87
132KV PANNA33KV BUS COUPLER22 Jan 2121:43:18-0.96
132KV SHRINAGAR33KV SHRINAGAR22 Jan 2122:08:140.74
132KV REWA33KV BANKUIYA22 Jan 2121:47:170.89
220KV PANDHURNA33KV LINGA22 Jan 2121:48:150.77
132KV SHRINAGAR33KV GOTEGAON OLD22 Jan 2122:08:170.89
132KV SHRINAGAR33KV BUS COUPLER22 Jan 2122:08:180.88
132KV BARMAN33KV BEETALI-III22 Jan 2121:52:240.88
132KV MORWA33KV NCL TOWN-IM22 Jan 2122:05:24-1
132KV CHOURAI33KV KUNDA22 Jan 2121:49:170.89
132KV BUDERA33KV GHUWARA22 Jan 2122:01:140.88
132KV KHAPASWAMI33KV BARKUHI-II22 Jan 2121:50:17-1
132KV KHAPASWAMI33KV NAVEGAON22 Jan 2121:50:180.76
132KV KHAPASWAMI33KV UMRETH22 Jan 2121:50:180.85
132KV CHOURAI33KV SANKH22 Jan 2121:49:180.86
132KV KHURAI33KV KOHAI22 Jan 2121:53:120.89
132KV MORWA33KV TIRAUMALA IND.-IM22 Jan 2122:05:25-0.97
132KV CHOURAI33KV PANARA-II22 Jan 2121:49:190.83
132KV KHURAI33KV BERI DHANORAI22 Jan 2121:53:130.89
132KV KATANGIJBP33KV KAYMORI22 Jan 2121:53:170.72
132KV KATANGIJBP33KV BORIA22 Jan 2121:53:190.85
132KV SHRINAGAR33KV GOTEGAON NEW22 Jan 2122:08:120.85
132KV SHRINAGAR33KV PARAMHANSI22 Jan 2122:08:130.89
220KV PANAGAR33KV BARODA22 Jan 2121:51:120.83
220KV PANAGAR33KV URDUA-IM22 Jan 2121:55:170.89
132KV BIJAWAR33KV 8MVA06 Mar 1711:40:180.88
132KV KIRNAPUR33KV HATTA05 Sep 1912:45:15-0.21
220KV JABALPUR33KV NTPC-I-IM22 Jan 2121:56:28-0.94
132KV GOURJHAMAR33KV GAURJHAMAR 02 Jun 1812:29:120.86
132KV BIJAWAR33KV 8MVA06 Mar 1711:40:180.88
132KV BAIHAR33KV UKWA-IM22 Jan 2121:48:14-1
132KV SHAHPURA33KV PGCIL22 Jan 2121:50:21-0.94
132KV BHENEGAON33KV KARANJA21 Jan 2112:40:130.89
132KV BHENEGAON33KV BHANEGAON21 Jan 2112:40:130.88
132KV NAGOD33KV BUS COUPLER21 Dec 2014:25:140.87
132KV RAMPUR33KV SILPARI22 Jan 2122:23:120.86
132KV MAIHAR33KV UNCHEHRA22 Jan 2121:50:160.01
220KV SEONI233KV GOPALGANJ-II22 Jan 2121:16:280.89
220KV CHEECHALI33KV CHHECHALI22 Jan 2121:53:130.88
132KV MORWA33KV GORBI-IM22 Jan 2122:05:14-0.99
132KV MORWA33KV JHINGURDAH-IM22 Jan 2122:05:14-0.97
132KV NAINPUR33KV KEOLARI22 Jan 2121:00:180.88
132KV LAKHNADAUN33KV JHABUA-POWER22 Jan 2117:50:14-0.64
132KV LAKHNADAUN33KV ADEGAON22 Jan 2117:50:150.88
132KV MANSAKRA33KV HARGARH22 Jan 2121:53:17-0.98
132KV KARAPGAON33KV KARAPGAON22 Jan 2121:53:120.87
132KV KARAPGAON33KV KARELI22 Jan 2121:53:130.85
132KV KARAPGAON33KV AAMGAON22 Jan 2121:53:140.87
132KV KARAPGAON33KV BANSDEHI22 Jan 2121:53:150.85
220KV NARSINGHPUR233KV DEONAGAR22 Jan 2121:40:170.87
220KV NARSINGHPUR233KV NIWARI22 Jan 2121:40:170.89
220KV NARSINGHPUR233KV RAMKHIRIYAI22 Jan 2121:40:18-0.93
132KV SATNA33KV REWA22 Jan 2121:57:150.27
220KV SAGAR233KV JAISINGH NAGAR05 Sep 1912:43:170
132KV MORWA33KV BHAKIAJHARI-IM22 Jan 2122:05:23-0.98
132KV SATNA33KV KAMALSPONGE-I22 Jan 2121:57:18-0.24
132KV SATNA33KV KAMALSPONGE-II05 Sep 1912:53:18-1
132KV LALBARRA33KV NEWARGAON22 Jan 2121:52:300.89
132KV BUDERA33KV BUDERA22 Jan 2122:01:160.88
132KV BICHUA33KV KHAMERPANI30 Oct 2005:10:140.76
132KV LOUNDI33KV DUMRA26 Apr 2019:47:130.28
Data Not receiving from 111No. (18%) no. 33KV Feeders
S/S NamessidFeeder NameSDateSTime
132KV BAIHAR26033KV BAIHAR2016/04/0813:37
132KV BALAGHAT2233KV 5MVA-III2021/01/1513:45
132KV BALAGHAT2233KV KHAIRLANJI2021/01/1811:48
132KV BALAGHAT2233KV MOIL2020/12/0608:51
132KV BARHI32333KV BARHI2020/05/2111:01
132KV BARHI32333KV GARIATAI2020/05/2111:01
132KV BARHI32333KV KUWAN2020/05/2111:01
132KV BARHI32333KV PIPARIA2020/05/2111:01
132KV BARMAN1333KV KASHIKHERI2020/03/3021:06
132KV BEOHARI20333KV BEOHARI2019/09/0513:00
132KV BHENEGAON20833KV BHANEGAON2021/01/2112:40
132KV BHENEGAON20833KV BUSCOUPLER2021/01/2112:40
132KV BHENEGAON20833KV KARANJA2021/01/2112:40
132KV BHENEGAON20833KV KIRNAPUR2021/01/2112:40
132KV BHENEGAON20833KV LANJI2021/01/2112:40
132KV BICHUA27233KV BICHUA2020/10/3005:09
132KV BICHUA27233KV BUSCOUPLER2020/10/3005:10
132KV BICHUA27233KV KHAMERPANI2020/10/3005:10
132KV BICHUA27233KV KHAMRA2020/10/3005:09
132KV BIJAWAR3233KV 8MVA2017/03/0611:40
132KV BOREGAON2333KV RAMAKONA2019/09/0512:47
132KV BOREGAON2333KV SAUSAR2019/09/0512:47
132KV BUDERA29933KV BUSCOUPLER2021/01/1615:12
132KV BUDERA29933KV KHARGAPUR2021/01/1615:12
132KV CHHINDWARA1933KV BANGAON2019/09/0513:01
132KV DAMOH3133KV BUS COUPLER2018/06/2818:36
132KV DINDORI25133KV DINDORI2020/03/2219:35
132KV DINDORI25133KV GARASARAI2020/03/2219:35
132KV DINDORI25133KV SAMNAPUR2020/03/2219:35
132KV DINDORI25133KV SHAHPURA2019/12/1213:41
132KV GADARWARA1233KV BUS COUPLER2021/01/0823:11
132KV GOURJHAMAR3633KV GOURJHAMAR2018/06/0212:29
132KV JATARA18733KV BAMHORI 2020/11/1621:58
132KV JATARA18733KV HIRDA NAGAR2021/01/2215:06
132KV JATARA18733KV JATARA 2021/01/2214:58
132KV JATARA18733KV PALERA2021/01/2215:06
132KV JATARA18733KV VEERPURA2021/01/2215:06
132KV KATANGI2833KV ARI2021/01/0418:03
132KV KATANGI2833KV BUS COUPLER2021/01/0418:03
132KV KATANGI2833KV KATANGI2021/01/0418:03
132KV KATANGI2833KV TIRODI2021/01/0418:03
132KV KATANGI2833KV TIRODI_MOIL2021/01/0418:03
132KV KATANGI2833KV WARASEONI2021/01/0418:03
132KV KATNI433KV 5MVA-I2017/09/0201:09
132KV KATNI433KV BUS-COUPLER2019/09/0512:43
132KV KATRA20233KV BANSAGAR2021/01/2213:27
132KV KATRA20233KV CHAKGHAT2021/01/2213:25
132KV KATRA20233KV GARH2021/01/2213:27
132KV KATRA20233KV JAWA2021/01/2213:27
132KV KATRA20233KV KATRA2021/01/2213:27
132KV KATRA20233KV NAI GARHI2021/01/2213:27
132KV KATRA20233KV PANGARHI2021/01/2213:27
132KV KATRA20233KV TEONTHAR2021/01/1323:40
132KV KHAJURAHO20133KV KISHANPURA2020/09/0218:45
132KV KIRNAPUR35033KV HATTA2019/09/0512:45
132KV KIRNAPUR35033KV KIRANAPUR2019/09/0512:45
132KV KIRNAPUR35033KV RAJEGAON2021/01/1816:48
132KV LAKHNADAUN1733KV ADEGAON2021/01/2217:50
132KV LAKHNADAUN1733KV DHANORA2021/01/1923:08
132KV LAKHNADAUN1733KV DHANORA2021/01/2217:50
132KV LAKHNADAUN1733KV DHOOMA2021/01/2217:50
132KV LAKHNADAUN1733KV GHANSOR-I2021/01/2217:50
132KV LAKHNADAUN1733KV GHANSOR-II2021/01/2217:50
132KV LAKHNADAUN1733KV JHABUA-POWER2021/01/2217:50
132KV LOUNDI30033KV BASNATPURA2020/04/2619:47
132KV LOUNDI30033KV CHANDLA2020/04/2619:47
132KV LOUNDI30033KV DUMRA2020/04/2619:47
132KV LOUNDI30033KV LOUNDI2020/04/2619:47
132KV MANDLA1833KV FOOLSAGAR2020/10/2613:00
132KV MANSAKRA833KV EURO BOND2019/09/0512:52
132KV MAOGANJ21133KV MAUGANJ JAIL2016/07/2410:29
132KV MAOGANJ21133KV HANUMANA2020/11/1411:57
132KV MAOGANJ21133KV KATHKARI2020/07/1511:37
132KV MAOGANJ21133KV MAUGANJ2018/06/2818:29
132KV MORWA5133KV 3.15MVA2019/09/0512:53
132KV MORWA5133KV 5MVA2019/09/0512:53
132KV NAGOD24733KV BASUDHA2021/01/1813:28
132KV NAGOD24733KV BUS COUPLER2020/12/2114:25
132KV NARSINGHPUR1133KV JAILROAD2018/06/2611:17
132KV PAHADIA66633KV MOHRA2019/09/0512:40
132KV PRITHVIPUR3533KV ORCHA2019/09/0512:56
132KV REWA4933KV AIR2020/10/1915:24
132KV SAGAR3033KV BANDA2019/09/0512:55
132KV SAGAR3033KV BUS COUPLER22019/09/0512:55
132KV SAGAR3033KV DHARAMSHREE2019/09/0512:55
132KV SAGAR3033KV HINNOD2019/09/0512:55
132KV SAGAR3033KV KAREELA2019/09/0512:55
132KV SAGAR3033KV MES2019/09/0512:55
132KV SAGAR3033KV POWER HOUSE SAGAR2019/09/0512:55
132KV SAGAR3033KV RAJGHAT2019/09/0512:55
132KV SATNA4133KV KAMALSPONGE-II2019/09/0512:53
132KV SATNA4133KV UCL2019/09/0512:53
132KV VFJ233KV GCF-IM2021/01/2104:40
132KV VFJ233KV SAE-IM2021/01/1016:20
132KV VINOBABHAVE1633KV VINOBA BHAVE-IM2021/01/1904:06
220KV BINA3933KV PGCIL2018/06/2818:27
220KV BIRSINGJHPUR18533KV PALI TOWN2021/01/1304:15
220KV BIRSINGJHPUR18533KV SECL-II2021/01/1304:15
220KV BIRSINGJHPUR18533KV SGTP COLONY2021/01/1304:15
220KV DAMOH2933KV BANSA TOWN2020/10/0102:00
220KV KOTAR23833KV KOTAR2020/12/0908:00
220KV SAGAR220933KV BUS COUPLER2019/09/0512:43
220KV SAGAR220933KV CHANATORIA2019/09/0512:43
220KV SAGAR220933KV DHANA2019/09/0512:43
220KV SAGAR220933KV JAISINGH NAGAR2019/09/0512:43
220KV SAGAR220933KV MEDICAL2019/09/0512:43
220KV SAGAR220933KV PARSORIA2019/09/0512:43
220KV SAGAR220933KV PATNA BUJURG2019/09/0512:43
220KV SAGAR220933KV TILI MANIPANI2019/09/0512:43
220KV SATNA24033KV JP BHILAI2019/09/0512:55
RND LABEZ88833KV FS-I2000/02/0513:25
Above Data is of 98 No. EHV Sub Station having 630 No. 33KV Feeders (Including B/C) presently conncted to SCADA